Actualitat

  • 9 de gener del 2015

LABBOX LABWARE,SL

Reforma de nau industrial per a l’activitat de distribució de material de laboratori. Activitat:...+info


  • 9 de maig del 2013

BELLAVISTA ENGINYERIA, SLP, REALITZA QUALIFICACIONS I CERTIFICACIONS ENERGÈTIQUES PER A VIVENDES DE COMPRAVENDA I LLOGUER , SEGONS RD 235/2013

Amb la publicació del RD 235/2013, a partir de l’1 de juny de 2013 serà obligat la Certificació...+info
  • 8 de maig del 2013

BELLAVISTA ENGINYERIA, SLP, ESTA ACREDITADA PER A ELABORAR PLANS D’AUTOPROTECCIÓ EN L’ÀMBIT LOCAL

L’objecte de l’elaboració d’un Pla d’Autoprotecció, és regular les actuacions destinades ...+info


  • 29 de agost del 2012

Nova instrucció 9/2012 de baixa tensió

La nova instrucció de la Generalitat de Catalunya (Instrucció 9/2012, de 5 de juliol) per poder le...+info


  • 19 de juliol del 2011

ARTICLES PUBLICATS: REVISIONS OBLIGATÒRIES EN LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES.

Tota instal·lació elèctrica és una instal·lació de risc, degut al perill d’electrocució de ...+info


  • 19 de juliol del 2011

ARTICLES PUBLICATS: NUEVO REGLAMENTO REGULADOR DE LAS EMISIONES DE RUIDO RD 176/2009: MAYOR COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE

El 10 de noviembre de 2009, se aprobó el Real Decreto 176/2009, el cual regula las emisiones acúst...+info


  • 19 de juliol del 2011

ARTICLES PUBLICATS: LICENCIA AMBIENTAL: CAMBIOS A LA VISTA

Desde el año 1998 las actividades que se han iniciado, así como las que han introducido cambios de...+info


  • 19 de juliol del 2011

ARTICLES PUBLICATS: ¿NUESTRAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS SON SEGURAS?

Las empresas de nuestro sector, el de la recuperación de residuos, disponen de instalaciones eléct...+info