Instal·lacions en edificis d’habitatges

  • 22 de març del 2018

Instal·lacions en edificis d’habitatges

A Bellavista Enginyeria realitzem tot tipus d’instal·lacions i legalitzacions en edificis d’habitatges. Dissenyem i implantem instal·lacions en aparcaments, de baixa tensió, de telecomunicacions, de climatització i calefacció, de gas natural i d’energia solar. A més, des de Bellavista Enginyeria realitzem tots els tràmit per a la certificació energètica i realitzem estudis acústics, a banda de legalitzar totes aquestes instal·lacions.